กองการคณะสงฆ์.com

กองการคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย

วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ​เข้ากราบถวายมุทิตา​สักการะ พระเทพรัตนมุนี

วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ตัวแทนคณะสงฆ์​จากวัดพระธรรม​กาย​ กองการคณะสงฆ์​สำนักงาน​วัด​พระธรรม​กาย
​เข้ากราบถวายมุทิตา​สักการะ พระเทพรัตนมุนี ที่ปรึกษา​เจ้าคณะ​ภาค5
เจ้าอาวาส​วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ​วรมหาวิหาร​ พระอารามหลวง​ จังหวัด​พิษณุโลก​