กองการคณะสงฆ์.com

กองการคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณ พระเทพวชิรคุณ, รศ.ดร

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
กองการคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคลครบ ๖๗ ปี พรรษา ๔๗
พระเดชพระคุณ พระเทพวชิรคุณ, รศ.ดร.
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย