กองการคณะสงฆ์.com

กองการคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย

น้อมกราบถวายมุทิตาอายุวัฒนมงคลพระราชธรรมเมธี

น้อมกราบถวายมุทิตาอายุวัฒนมงคล 
พระราชธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี   
เอาบุญมาฝากครับ