กองการคณะสงฆ์.com

กองการคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย

วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
#กองการคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย

ได้พร้อมเพรียงรวมใจ จัดเตรียมสถานที่ต้อนรับพระราชาคณะ
ที่ท่านได้ให้ความเมตตารับ อาราธนา มาร่วมงาน
#พิธีมุทิตาสักการะพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก 
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ในโอกาสที่ได้รับแต่ง
ให้ตำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่ พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์

ณ เสา O22 สภาธรรมกายสากล

***เอาบุญมาฝากทุกท่านนะครับ***