กองการคณะสงฆ์.com

กองการคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ร่วมน้อมถวายปัจจัยกฐิน สมทบ แก่พระพิพิธพัชโรดม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ร่วมน้อมถวายปัจจัยกฐิน สมทบ พระพิพิธพัชโรดม (อำนวย อินฺทวณฺโณ พธ.ม.) รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี

นำโดย
ผู้แทนกองการคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย
ประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดเพชรบุรี

↪️ณ  วัดพระรูป ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ในโครงการ 5,000 วัด ทั่วไทย
พุทธศักราช 2566
✨โดย คณะศิษยานุศิษย์
บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อธัมมชโย