กองการคณะสงฆ์.com

กองการคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย

วันพุทธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566 น้อมถวายปัจจัยกฐิน สมทบ
แด่ พระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติมุนี

วันพุทธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566

ร่วมน้อมถวายปัจจัยกฐิน สมทบ
แด่ พระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติมุนี
รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

นำโดย
ผู้แทนกองการคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย

↪️ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามโครงการกฐินสามัคคี
5,000 วัด ทั่วไทย
พุทธศักราช 2566
✨โดย คณะศิษยานุศิษย์
บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อธัมมชโย

#กฐิน5000วัด
#กองการคณะสงฆ์