กองการคณะสงฆ์.com

กองการคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย

วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 น้อมถวายปัจจัยกฐิน5,000วัด ณ วัดพราหมณี

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
พระมหากองการคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายและศิษยานุศิษย์

นำโดย
ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครนายก
เข้ากราบถวายปัจจัยร่วมบุญกฐินวัดพราหมณีกับพระเดชพระคุณพระราชพรหมคุณ
เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี จังหวัดนครนายก