กองการคณะสงฆ์.com

กองการคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย

28 กันยายน 2566เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ พระวิมลวชิราภรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 
       พระมหากองการคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย  
ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดพังงา
เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ
    ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่  พระวิมลวชิราภรณ์
ณ วัดนิคมสโมสร(บางคลี)อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา