กองการคณะสงฆ์.com

กองการคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย

7 กันยายน 2566 เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรเมธาจารย์

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 
    ผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย
และศิษยานุศิษย์ นำโดย
    พระมหาบุญเอื้อน ปุญฺญสาโร 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักประธานคณะกรรมการบริหาร
   พระมหากองการคณะสงฆ์ 
   ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   ประธานสงฆ์ศูนย์ปฎิบัติธรรมเมืองสุราษฎร์ธานี

   เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ พระราชาคณะเลื่อนสมณศักดิ์ ชั้นรองสมเด็จ
  พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรเมธาจารย์เจ้าคณะภาค 16 เจ้าอาวาส
วัดไตรธรรมมาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี