กองการคณะสงฆ์.com

กองการคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย

6 กันยายน 2566 เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณพระเทพวชิรปฏิภาณ

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566
    ผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย
และศิษยานุศิษย์ นำโดย
    พระมหาบุญเอื้อน ปุญฺญสาโร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักประธานคณะกรรมการและพระมหากองการคณะสงฆ์ ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดชุมพร
   เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ พระราชาคณะเลื่อนสมณศักดิ์
   พระเดชพระคุณพระเทพวชิรปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร เจ้าอาวาส
วัดราชบูรณะ จังหวัดชุมพร