กองการคณะสงฆ์.com

กองการคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย

5 กันยายน 2566 ขนไทยธรรมเพื่อนำไปถวายแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้