กองการคณะสงฆ์.com

กองการคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย

17 กันยายน 2566 เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณพระโสภณวชิรนายก

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566 
    พระมหากองการคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายและศิษยานุศิษย์ 
   ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปัตตานี
   ประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดปัตตานี
   เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ 
พระราชาคณะเลื่อนสมณศักดิ์ 
  พระเดชพระคุณพระโสภณวชิรนายก
เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาส
วัดดวนนอก จังหวัดปัตตานี