กองการคณะสงฆ์.com

กองการคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย

6 กันยายน 2566  เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณพระวชิรปริยัตยาภรณ์

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566
    ผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย
และศิษยานุศิษย์ นำโดย
    พระมหาบุญเอื้อน ปุญฺญสาโร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักประธานคณะกรรมการและพระมหากองการคณะสงฆ์ ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ พระราชาคณะเลื่อนสมณศักดิ์
   พระเดชพระคุณพระวชิรปริยัตยาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาส
วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี